Popcrop
MDR Healthy Food Sp. z o.o.

ul. Żuławska 13A
82-103 Mikoszewo
NIP: 579-227-00-99
Regon: 383 107 126

T: +48 509 319 054
T: +48 885 040 777

M: info@popcrop.pl
M: sprzedaz@popcrop.pl
M: damian@popcrop.com

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MDR Healthy Food Sp. z o.o. z siedzibą w 82-103 Mikoszewo, przy ul. Żuławskiej 13A, NIP: 579-227-00-99, REGON: 383 107 126
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@popcrop.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytnie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty przetwarzające, które wspierają Administratora przy realizacji celu.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat w celu obsługi Pani/Pana zgłoszeń.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Jeżeli nie chce Pani/Pan podać swoich danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny z Administratorem.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.