Celem EQVEGAN jest wspieranie szybko zmieniającego się sektora przemysłu spożywczego, przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego (warzyw, owoców, zbóż i orzechów), odpowiadając na pilne potrzeby kadry szkoleniowej wspierającej tę zmianę, poprzez podnoszenie kompetencji pracowników i ułatwianie przechodzenia pracowników do tego sektora poprzez korygowanie luk w kwalifikacjach.

Aby osiągnąć ten cel, EQVEGAN wyznaczył następujące cele:

więcej informacji ...

 


 

JETTING SYSTEMS Robert Karabon realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Projekt obejmuje usługi doradcze, których celem jest wsparcie przedsiębiorstwa w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Wartość całkowita projektu: 43.185,30 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 33.354,50 zł

 

 


 

Jetting Systems Robert Karabon realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjne przekąski prozdrowotne wspierające działanie układu nerwowego, odpornościowego i pokarmowego”. Celem projektu jest wprowadzenie zdrowych przekąsek o słodkawym smaku z obszaru żywności funkcjonalnej wzmacniających poszczególne układy organizmu. Planowanym efektem będzie uzyskanie produktów probiotycznych, które umożliwią zapewnienie minimum 15% zapotrzebowania na składniki mineralne (Zn i Cu) oraz (Fe i Mg) o smaku delikatnie słodkim i aromacie owocowym.

Wartość projektu: 243 277,99 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 168 118,92 zł.

 

 


 

Jetting Systems Robert Karabon realizuje projekt pn:“ ZDROWE POLSKIE PRZEKĄSKI II ” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go to Brand, Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-22-0053/20-00. Celem projektu jest wprowadzenie produktów Jetting Systems będących przedmiotem projektu do eksportu poprzez działania zaplanowane w ramach projektu. W okresie od 1.11.2020 do 31.03.2021 ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: Doradztwo w zakresie umiędzynarodowienia produktów Jetting Systems. Informacja i promocja projektu w tym element MPG będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi. Udział jako wystawca w dziewięciu imprezach targowych oraz w jednej indywidualnej misji wyjazdowej.

Projekt będzie przyczyniał się do rozpoznawalności marki Polskiej Gospodarki oraz produktów wnioskodawcy.

Wartość projektu: 391 000,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 332 350,00 PLN

 

 


 

Jetting Systems Robert Karabon realizuje projekt pn: “ ZDROWE POLSKIE PRZEKĄSKI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go to Brand, Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-22-0002/19-00 Celem projektu jest wprowadzenie produktów Jetting Systems będących przedmiotem projektu do eksportu poprzez działania zaplanowane w ramach projektu. W okresie od 1.10.2019 do 31.12.2020 ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: Doradztwo w zakresie umiędzynarodowienia produktów Jetting Systems. Informacja i promocja w tym: materiały informacyjne w postaci katalogów, wizytówek, ulotek i teczek, zmiana strony internetowej na wersję angielską, produkcja spotów reklamowych, kampania w GOOGLE Ads oraz panel MPG. Udział jako wystawca w siedmiu imprezach targowych oraz w jednej indywidualnej misji wyjazdowej.

Projekt będzie przyczyniał się do rozpoznawalności marki Polskiej Gospodarki oraz produktów wnioskodawcy.

Wartość projektu: 431 390,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 366 682,00 PLN