Jetting Systems Robert Karabon realizuje projekt pn:“ ZDROWE POLSKIE PRZEKĄSKI” w ramach P rogramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go to Brand, Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-22-0002/19-00

Celem projektu jest wprowadzenie produktów Jetting Systems będących przedmiotem projektu do eksportu poprzez działania zaplanowane w ramach projektu. W okresie od 1.10.2019 do 31.12.2020 ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: Doradztwo w zakresie umiędzynarodowienia produktów Jetting Systems. Informacja i promocja w tym: materiały informacyjne w postaci katalogów, wizytówek, ulotek i teczek, zmiana strony internetowej na wersję angielską, produkcja spotów reklamowych, kampania w GOOGLE Ads oraz panel MPG. Udział jako wystawca w siedmiu imprezach targowych oraz w jednej indywidualnej misji wyjazdowej.

Projekt będzie przyczyniał się do rozpoznawalności marki Polskiej Gospodarki oraz produktów wnioskodawcy.

Wartość projektu: 431 390,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 366 682,00 PLN

 

JETTING SYSTEMS ROBERT KARABON w okresie od 01.08.2018 do 31.12.2019 realizuje projekt w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system  wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Tytuł projektu: " Wprowadzenie produktów  z niebieskiej kukurydzy: mąka, kaszka, popcorn ziarno, popcorn smakowy, chrupki pod Marką BLUECORN na rynki zagraniczne". Celem projektu jest nawiązanie kontaktów biznesowych podczas targów i misji zagranicznych w celu rozpoczęcia eksportu produktów oferowanych przez JETTING SYSTEMS ROBERT KARABON.

Wartość projektu: 81 597,82 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 39 982,93 zł